Khảo sát mặt bằng


Embrace cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn xây dựng. Chúng tôi làm việc trực tiếp với người quản lý dự án để hỗ trợ các chủ sở hữu trên trang web. Đặc biệt trong thời gian này, điều rất quan trọng là phải có mặt tại chỗ để ngăn ngừa các lỗi kỹ thuật và đảm bảo hiệu quả. Các báo cáo hàng tuần và tất cả các quyết định cuối cùng sẽ được chuyển đến chủ sở hữu để phê duyệt.

Address and link to contact page

CONNECT

Find out more and follow us

24 Pasteur Street, Hải Châu Dist, Đà Nẵng, Vietnam TEL : 0905155331 / EMAIL : info@embrace-hospitality.com

ⓒCopyright by Embrace Hospitality