Khu nghỉ dưỡng Silk Village


Village Resort & Spa (hiện nay là Mulberry Collection Silk Village) khi chủ sở hữu đang mở rộng khu nghỉ dưỡng và xây dựng một khu mới.


Phụ trách công tác vận hành và xây dựng khu mới, chúng tôi đã kiện toàn những dịch vụ khách hàng và xây dựng các tiêu chuẩn rõ ràng cho đội ngũ nhân viên.

5 Starnhà hàng
131 Hồ bơiHồ bơi
nhà hàng
dịch vụ phòng
Spa
Wifi

Address and link to contact page

CONNECT

Find out more and follow us

24 Pasteur Street, Hải Châu Dist, Đà Nẵng, Vietnam TEL : 0905155331 / EMAIL : info@embrace-hospitality.com

ⓒCopyright by Embrace Hospitality