Đối tác

Đối tác


Ngay khi các nhà đầu tư/chủ sở hữu ký hợp đồng và đồng ý với ngân sách, chiến lược mà chúng tôi đề xuất, hai bên sẽ tiến hành làm việc một cách thực sự nghiêm túc.

Embrace sẽ theo dõi tài chính và đảm nhận việc quản lý dự án. Chúng tôi làm việc trực tiếp với công ty xây dựng, nhà thiết kế và bắt đầu xây dựng ý tưởng và quy trình vận hành.


Các mục tiêu về số phòng, doanh thu sẽ được đặt ra để tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Các hệ thống báo cáo sẽ được cung cấp đầy đủ để các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh của họ và đề xuất những thay đổi hay cải tiến.

Address and link to contact page

CONNECT

Find out more and follow us

24 Pasteur Street, Hải Châu Dist, Đà Nẵng, Vietnam TEL : 0905155331 / EMAIL : info@embrace-hospitality.com

ⓒCopyright by Embrace Hospitality